Geachte nieuwsbrieflezer,

De nieuwsbrief februari is uit. Met in deze uitgave weer diverse actuele onderwerpen. 
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor of maak gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Trias Notarissen
mr. P.I.E. Platier en mr. M Tazelaar
Kloetingseweg 46
4462 BA GOES
T: (0113) 232800
E: info@triasnotarissen.nl
I: www.triasnotarissen.nl

Een woonco÷peratie, dat kunnen we zelf

Een co÷peratie is van oudsher de rechtsvorm om gelden en bezittingen bij elkaar te brengen en belangen te bundelen om zo samen (financieel) voordeel te behalen. We zien deze rechtsvorm veel in de agrarische sector, bij sommige banken en bij verzekeringsbedrijven. De vraag is of een co÷peratie ook iets is om in te zetten in de huidige overspannen woningmarkt.

Benoeming bestuurder BV door executeur

Mag een executeur een bestuurder van een BV benoemen? Dat was de vraag waar het Hof Arnhem-Leeuwarden zich onlangs concreet over moest uitspreken. Dat was best een lastige vraag, want de onderliggende vraag is eigenlijk wat de taak van een executeur precies inhoudt?

Rente over de vordering van kinderen bij een langstlevende regeling

Als u een partner en kinderen heeft kan het verstandig zijn om een testament te maken waarin een zogenaamde langstlevende regeling wordt opgenomen. Een langstlevende regeling houdt vaak in dat als een van de partners komt te overlijden de langstlevende partner alle bezittingen en schulden krijgt. Het is immers de bedoeling van een dergelijke regeling dat de langstlevende partner gewoon door kan gaan met zijn leven zonder dat kinderen kunnen afdwingen dat bezit moet worden afgegeven aan hen.

Opletten bij vruchtgebruik en bloot eigendom van een woning

We kennen tegenwoordig veel samengestelde gezinnen, wij zien vaak de situatie voorbij komen waarbij in een gezin met kinderen een van ouders is overleden en de overgebleven ouder hertrouwt met een met een nieuwe partner. Soms gaat het goed, soms ontstaat er echter niet zo een warme band tussen de kinderen uit het eerste huwelijk en de stiefouder. Wat de positie van de kinderen uit het eerste huwelijk is hangt af van of de overleden ouder al dan niet een testament had opgesteld en wat daar dan in staat.

Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie