» Home » Zakelijk
 

Voor bedrijven, stichtingen en verenigingen

Een ondernemer is naast ondernemer ook particulier. Meestal heeft hij of zij een partner, een gezin, familie. Op het snijvlak van het ondernemingsrecht en het familierecht loopt u tegen allerlei risico's aan, die met goede juridische regelingen zijn af te dichten. 

Ondernemingsrecht wordt ook wel rechtspersonenrecht genoemd. en daar vallen ook de regels voor stichtingen en verenigingen onder. Met een notariŽle akte beperkt u ook hier de persoonlijke aansprakelijkheid. 

Geen rechtspersoon

Er zijn verschillende ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat u in privé aansprakelijk gesteld kunt worden voor de schulden van de onderneming. In fiscale zin heeft dit tot gevolg dat u wordt aangemerkt als IB-ondernemer, inkomstenbelasting betaalt in plaats van vennootschapsbelasting.

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak, de maatschap, de v.o.f. en de commanditaire vennootschap.  De verschillende rechtsvormen hebben verschillende gevolgen voor uw aansprakelijkheid en voor het onderscheid tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen.

Rechtspersonen

Een rechtspersoon wordt opgericht bij notariŽle akte. Een rechtspersoon heeft zelfstandig rechten en plichten. Dat wil zeggen dat een rechtspersoon, net als een natuurlijk persoon, zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer. Alleen de rechtspersoon is aansprakelijk voor de schulden uit de onderneming, de ondernemer is slechts aansprakelijk tot het bedrag waarvoor hij in de vennootschap deelneemt.

De besloten vennootschap (BV) heeft een besloten karakter. De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar en kunnen slechts op naam worden uitgegeven. Grotere ondernemingen hebben meestal geld van derden nodig, daar is de naamloze vennootschap (NV) geschikt voor. Naast aandelen op naam geeft de NV ook aandelen "aan toonder" uit. Die aandelen kunnen op de beurs worden verhandeld, ze zijn in principe vrij overdraagbaar. 

Vereniging en stichting

Een vereniging mag alle doelen nastreven, zolang deze maar niet in strijd zijn met "de wet, de openbare orde of de goede zeden".  Een vereniging mag wel winst maken, maar die mag alleen worden besteed aan het verenigingsdoel. Een vereniging kan worden opgericht bij notariŽle akte en heeft dan rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de bestuursleden niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, behalve bij onbehoorlijk bestuur. Heeft een vereniging geen rechtspersoonlijkheid - oprichting anders dan bij de notaris - dan zijn de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk.

Een stichting kan geen leden hebben. Uitkeringen mogen alleen worden gedaan als dat overeenkomt met het ideŽle of sociale terrein waarop de stichting zich beweegt. Een stichting kan alleen worden opgericht bij notariŽle akte of bij testament (ook een notariŽle akte). Een stichting heeft altijd rechtspersoonlijkheid en dus ook zelfstandig rechten en plichten. Ook hier zijn bestuurders alleen aansprakelijk bij onbehoorlijk bestuur.

De expertise van de notaris

U kunt de notaris op veel terreinen inschakelen. Zowel vooraf voor het inwinnen van informatie en het geven van advies als in de afwikkeling in een notariŽle akte. De notariŽle akte heeft dezelfde waarde als een vonnis van de rechtbank. Het grote verschil is dat u zelf in de akte bepaalt hoe u zaken geregeld wilt hebben. Daar komt geen derde aan te pas. Althans, als u zich overigens netjes aan de wet houdt.

Voor bedrijven

Voor bedrijven en ondernemers is de notaris deskundig op gebieden als:
  • oprichten van nv's en bv's
  • statutenwijziginen van nv's en bv's
  • overdragen van aandelen op naam in nv's en bv's
  • oprichten van stichtingen en verenigingen (ook voor particulier initiatief)
  • statutenwijzigingen van stichtingen en verenigingen (ook voor particulier initiatief)

Voor particulieren

De particuliere dienstverlening, klik hier.